0918422248

Giờ phục vụ: 7h15 - 17h

Đăng ký thành viên close modal
Đăng nhập close modal
Xô y tế 10 lít treo xe tiêm, xô đựng chất thải y tế 10 lít nắp xoay
Xô y tế 10 lít treo xe tiêm, xô đựng chất thải y tế 10 lít nắp xoay Xô y tế 10 lít treo xe tiêm, xô đựng chất thải y tế 10 lít nắp xoay Xô y tế 10 lít treo xe tiêm, xô đựng chất thải y tế 10 lít nắp xoay Xô y tế 10 lít treo xe tiêm, xô đựng chất thải y tế 10 lít nắp xoay Xô y tế 10 lít treo xe tiêm, xô đựng chất thải y tế 10 lít nắp xoay

Xô y tế 10 lít treo xe tiêm, xô đựng chất thải y tế 10 lít nắp xoay

Thỏa thuận
  • Giao hàng toàn quốc
  • Đổi trả hàng nếu không đúng mô tả
  • Cam kết chất lượng
  • Thu tiền khi nhận hàng
  • Bảo hành

nhuabaoson

Điện thoại: 0902543787

Địa chỉ:


09:57 16/07/2019 Gia Lai 43 19047 nguyentrinh.catdang@gmail.com 0902543787
  • Mô tả sản phẩm
1.3149361610413s